Kylätalon historiaaKylätalo Päiväkummun rakennus on Ahvensalmen entinen kyläkoulu. Ahvensalmen koulu on ollut kyläläisten kokoontumispaikkana aina siitä lähtien, kun se aloitti toimintansa vuonna 1935. 

Savonlinnan kaupungin kansakoulun vaiheista 1875-1975, kertovassa kirjasessa, jonka on koonnut Matti Kosunen 1975 kerrotaan, että koulu sijaitsee Antti Nykäseltä hankitulla 2 ha palstalla. Palsta on nimeltään Päiväkumpu. Koulu on valmistunut 29.8.1935 ja se on rakennettu hirsistä. Koulun piirustukset on saatu kunnantoimistosta ja nämä valitut piirustukset ovat samat kuin Hiismäen koulun piirustukset. Koulu on aloittanut toimintansa 5.9.1935. Alakoulu aloitti kevätlukukautena 1936. Koulun vihkijäiset vietettiin 24.11.1935. 3-opettajaisena koulu toimi vuosina 1950-1958. Oppilaita oli 1958-1959 kaikkiaan 87.
Koulu kyläläisille                     

Ahvensalmen koulu lakkautettiin 1993, jolloin oppilaat siirtyivät myös Ahvensalmen alueelta Juvolan kouluun. Koulun lakkauttamisesta lähtien Salmen Pojat ry vuokrasi koulun tiloja kaupungilta toimitiloikseen. Näin pyrittiin varmistamaan koulun säilyminen kyläläisten käytössä, ja yhteisenä tapaamispaikkana. 

Kun vuoden 2010 kesän aikana yksityisen yrittäjän ostoaikeet koulun osalta kariutuivat, heräsi Salmen Pojat ry:n sisällä keskustelu, olisiko aika hankkia koulu kaupungilta kyläläisille. Hankkeen puuhamiehenä toimi Salmen Pojat ry:n puheenjohtaja Sakari Sallinen, jolle kuuluu suuri kiitos koulun pelastamisesta kyläläisten käyttöön.

Tarkoitus on saada koulusta kaikkien kyläläisten, koko Juvola-Oravi-Ahvensalmi alueen yhteinen kohtaamispaikka kyläläisten, vierailijoiden kuin kesäasukkaidenkin kesken.