Raportit

Tuoreimmat vesinäytteiden tulokset (21.8.2019):

Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiraportti 2020: