Oravin Erä ry

Oravin Erä ry on perustettu vuonna 1975 harjoittamaan Oravin ja Joutenveden alueella organisoitua metsästystä ja riistanhoitotyötä. Seuran jäsenmäärä on 59 ja Matti Rautiainen on seuran kunniajäsen. Seuran ensimmäisenä puheenjohtajana toimi 33 vuoden ajan Aaro Laitinen ja viimeiset kymmenisen vuotta puheenjohtajana on ollut Pertti Herranen.

Oravin Erä on keskittynyt pienriistan metsästykseen, riistanhoitoon ja ampumakilpailutoimintaan järjestämällä  hirvenhiihto- ja 
hirvenjuoksukilpailuja. Riistanhoidossa pääpaino on ollut riistapellon ylläpidossa. 


Metsästystoiminnassa seura on kunnostautunut erityisesti pienpetojen eli minkin, supikoiran, näädän ja ketun metsästyksessä saalismäärien vaihdellessa vuosittain useasta kymmenestä yli sataan yksilöön. Muita saalislajeja ovat kanalinnut, sorsat ja jänikset. Seuran alueelta on viime vuosien aikana ammuttu myös kaksi ilvestä ja onpa metsäkaurisjahtejakin järjestetty. Muun toiminnan osalta on pidetty kuntopolun vuosittaisia raivaustalkoita.

Seuralla on vuokrattuja metsästysmaita Oravin saarella ja Joutenveden saaristossa yhteensä n. 1500 ha, joista Metsähallitukselta on vuokrattu Joutenveden saaristosta lähes puolet kokonaisvuokra-alasta. Uuden Joutenveden suojelualueen perustamisen myötä vuonna 2015  metsästystoimintaa rajoitettiin voimakkaasti, mikä on täten rajoittanut myös seuran jäsenten harrastustoimintaa. Tässä asiassa ei ole toteutunut yhdenvertaisuuden periaate, koska useimpien luonnonsuojelualuiden perustamisen yhteydessä on säilytetty metsästysoikeudet ennallaan, kuten viimeksi Pohjanmaalle perustetuissa suojelualueissa.Seuran puheenjohtaja:

Pertti Herranen
pertti.k.herranen(a)gmail.com
puh. 040 5459534

Repojahdissa vuonna 1976

Maassa oli uutta lunta, mutta järvet olivat vielä sulana. Klo 14:ään mennessä, sillloin kun hämärä alkoi jo laskeutua, oli neljä "huntuhäntää" joutunut luovuttamaan turkkinsa kettumiehille. 
Ilmankos Erkki Uski totesikin tyytyväisen vaatimattomana: - Nyt on ollut enemmän onnea kuin ymmärrystä...
Jahtipäivästä osakiitos lankesi myös Erkin Nalle-pystykorvalle.

​​​​​​​
(Ote Vesikansaa-kyläkirjasta, s. 350)