Oravin seudun 
kyläyhdistys ry

Oravin seudun kyläyhdistys toimii koko alueensa ihmisten hyväksi, ajaen alueen etuja ja kehittäen seudun elinvoimaa. Kyläyhdistys tekee paljon edunvalvontaa, huolehtii niin vakituisten kuin vapaa-ajanasukkaidenkin oikeuksista, sekä omalta osaltaan pitää seudun aktiivisena. Kyläyhdistys ei ole mikään pienen porukan juttu, vaan toiminta koskettaa kaikilla seudulla asuvia.  

Kyläyhdistyksen toimintaan kuuluu kylällä järjestettäviin tapahtumiin osallistuminen, Oravin Nuorisoseuran talon ylläpito ja rahoitus, kyläsivujen ylläpito ja päivitys sekä Kanavan Varrelta -lehden toimitus. Edunvalvontatehtävistä esimerkkinä toimet Juvolan kyläkoulun säilyttämiseksi ja edunvalvonta paikallisten kalastus- ja metsästysrajoitusten osalta.