Oravin kylä- ja turvallisuuskysely

26.4.2024

Oravin Seudun Kyläyhdistys ry on päivittämässä kyläsuunnitelmaa (v 2009). Kyläyhdistyksen tavoitteena on luoda vahva kylä, jossa yhteistyö sujuu ja jossa kaikilla on hyvä olla ja elää. Tällä kyselyllä kartoitamme ajatuksianne Oravin seudusta ja sen turvallisuudesta. Saatuja vastauksia hyödynnetään kylän turvallisuussuunnitelman laatimisessa ja kylän toiminnan kehittämisessä. Turvallisuuskysely auttaa myös mahdollisten rahoitusten hakemisessa ja sen avulla saadaan välitettyä tietoa kylän tilanteesta mm. kunnalle ja pelastuslaitokselle.

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään alueen palvelujen säilyttämiseen ja niiden kehittämiseen sekä asukkaiden, kesäasukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyden parantamiseen. Kaikkien alueen asukkaiden ja kesäasukkaiden vastaukset ovat tärkeitä. Vastaamalla vaikutat oman alueen toimintaan ja tulevaisuuteen!

Kyselyssä annetut tiedot käsitellään luottamuksellisesti; vastauksia käsitellään nimettöminä ja niin, ettei yksittäistä ihmistä tunnista vastauksista. 

Vastauksista koottua yhteenvetoa saatetaan myös hyödyntää maaseututukijoiden verkostossa osana laajempaa tutkimusmateriaalia.

Lisätietoja antaa:

Kyläasiamies
Mervi Lintunen 
045 222 0585
posti(a)jasky.fi


Kyselyyn pääset tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/oravinseudunkysely